Regeneracja filtrów DPF, FAP

W przypadku trudności polegających na spadku mocy, trudności uruchomieniem silnika, wzrostem spalania paliwa, często przyczyną częściowo drożny filtr cząstek stałych (DPF, FAP, D.CAT).

Przyczyną może być niedrożny filtr cząstek stałych DPF. Obligatoryjnie występuje w pojazdach spełniajacych normę EURO5 i EURO6, która obowiązuje od 2009 roku. Wielu producentów stosuje filtry od 2004 roku.

Przestrzegamy Państwa przed skutkami usuwania filtrów cząstek stałych. Grozi dowodu rejestracyjnego przez SKP, lub Policję i dotkliwymi karami. Usunięcie filtra obniża wartość rynkową samochodu.

W serwisie Moto Mazury trzy rozwiązania tego problemu:

Metoda 1 – Czyszczenie DPF trybem serwisowym. Polega to na wprowadzeniu samochodu w tryb serwisowy pod nadzorem testera serwisowego, gdzie realizowana jest serwisowa procedura samooczyszczenia filtra. Metoda jako tańsza stosowana jest w pierwszej kolejności. Koszt usługi 200 – 250 zł.

Metoda 2 – Czyszczenie DPF metodą chemiczną w 4 krokach

Czyszczenie polega zastosowaniu preparatów chemicznych usuwających zanieczyszczenia. Po rozgrzaniu silnika i filtra następuję niezwykle efektywna reakcja usuwania zanieczyszczeń.

Krok 1

Wprowadzany jest pod wysokim ciśnieniem do układu wydechowego preparat do czyszczenia filtra cząstek stałych: niepalna substacja do czyszczenia złogów sadzy i węgla w filtrze cząstek stałych. Dzięki jedynym w swoim rodzaju właściwościom zwilżającym preparat może rozpuścić i wyczyścić zlepki sadzy i węgla z porowatych struktur, które znajdują się w filtrze.

Krok 2

Wprowadzany jest następnie koncentrat spłukujący: neutralna, nie zawierająca popiołu substancja do spłukiwania po czyszczeniu filtra cząstek stałych. Wietrzeje nie pozostawiając resztek. Gwarantuje czystość i możliwość regeneracji filtra cząstek stałych.

Krok 3

Uruchomiony samochód poddaje się czynnościom serwisowym pod nadzorem testera serwisowego.

Krok 4

Dokonywana jest jazda serwisiwo-testowa / wykasowywane są komunikaty serwisowe.

Koszt usługi 450 – 600 zł.

Metoda 3 – Demontaż filtra z pojazdu i wysłanie do specjalistycznego serwisu, który czyści go  na specjalnym stanowisku i powtórny montaż. Jest to najdroższe rozwiązaniez uwagi na konieczność wymontowania i wysyłki. Trwa również najdłużej. Natomiast jest najskuteczniejsze. Alternatywą jest montaż nowego filtra.

Filtry zaprojektowane są na bardzo duże przebiegi pojazdów. Mówi się o przebiegach rzędu 300 tys. km Jeżeli problemy pojawiają się wcześniej świadczą o niesprawności układu zasilania powietrzem, paliwem, recyrkulacji spalin, nieszczelnościach układu wydechowego.

Więcej o filtrach cząstek stałych w atykule Auto- Świat