Naprawa układów paliwa, diagnostyka, wymiana, adaptacja pomp paliwa

Większość nowoczesnych pomp paliwa jest przepłukiwanych przez paliwo i tym samym smarowanych oraz chłodzonych. Jeżeli nie jest to zapewnione w wystarczającym stopniu, np. wskutek zabrudzenia, zachodzi niebezpieczeństwo „pracy na sucho“. Pompy paliwa typoszeregów E1F, E2T i E3T ierburg posiadają filtr wstępny po stronie ssącej.

Najczęściej klienci zgłaszają usterki:

 • pompa paliwa wytwarza zbyt małe ciśnienie i wykazuje zbyt niską wydajność tłoczenia
 • spadek wydajności tłoczenia, aż do zablokowania pompy paliwa
 • praca na sucho pompy powoduje jej awarię
 • uszkodzenia w układzie wtryskowym
 • pompa paliwa nadmiernie hałasuje podczas pracy
 • przerwa w pracy silnika

Przyczyny to głównie zanieczyszczone paliwo, zwłaszcza w zbiornikach paliwa metalowych na skutek korozji w układzie spowodowana skroplinami wody

 • zabrudzenie zbiornika paliwa spowodowane przez czynniki zewnętrzne (np. przy tankowaniu)
 • starzenie paliwa wskutek długiego postoju (powstawanie osadów)
 • nieprzestrzeganie terminów przeglądów (wymiany filtra)
 • niska jakość paliwa
 • stare, porowate przewody paliwowe