Szanowni Państwo,

w Dzienniku Ustaw z 2022 roku, pod pozycją 2066 zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 września 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

 

 • usunięto zapis stanowiący, że karta pojazdu jest dokumentem służącym identyfikacji, (od 4 września 2022 r. obowiązuje zapis ustawowy stanowiący utratę ważności karty pojazdu)
 • nowe nazewnictwo usterek: usterka drobna (UD), usterka poważna (UP), usterka niebezpieczna (UN),
 • brak możliwości wyboru rodzaju usterki (wcześniej można było wybierać pomiędzy np. (UD) a (UI)),
 • brak usterki związanej z nalepką kontrolną, (od 4 września 2022 r. obowiązuje zapis ustawowy stanowiący utratę ważności nalepki kontrolnej),
 • dodano usterkę związaną z “małymi tablicami”,
 • wprowadzono kryteria oceny systemu eCall (SOS),
 • wprowadzono obowiązek badania OBD równocześnie z analizą bądź zadymieniem. Należy zwrócić uwagę na normy Euro. (Np. Euro 5 dotyczy pojazdów o DMC do 3,5 t, natomiast norma Euro V dotyczy pojazdów powyżej tej masy),
 • dla samochodu osobowego wprowadzono obowiązek badania skuteczności tłumienia amortyzatorów podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego,
 • dla pojazdów o dmc do 3,5 t, dopuszcza się niestosowanie miernika nacisku na pedał hamulca w przypadku sprawności wspomagania oraz uzyskania wartości dopuszczalnej WSH,
 • dla pojazdów z pneumatycznym układem hamulcowym dopuszcza się niestosowanie czujników ciśnień w przypadku uzyskania wartości dopuszczalnej WSH,
 • wprowadzono zmiany w procedurze pomiaru hałasu,
 • wprowadzono zapis wyników badań z układu hamulcowego (rolki, płyta, opóźnieniomierz) w przypadku gdy właściciel pojazdu prosi o wyniki pomiarów. Zapis będzie wymagany o ile urządzenie to umożliwia.