Od 13 listopada 2017 nastąpiła zmiana przepisów w obszarze działań badań technicznych w Stacjach Kontroli Pojazdów. Zmiana polega na wprowadzeniu łączności on-line z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, oraz na modyfikacji kolejności czynności podczas badania technicznego.

Od 13 listopada opłata za badanie techniczne pobierana jest na początku procedury. Po pobraniu danych z CEPiK, diagnosta dokonuje czynności kontrolnych i wydaje decyzję o stanie pojazdu. Ceny nie uległy zmianom.

Zmiana doprowadziła do wydłużenia czasu przebywania w SKP.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikamy SKP Moto Mazury tel 897413266 w.4