Najlepszym lekarstwem na jest oczywiście doładowanie rozładowanego akumulatora, lub zakup nowego. Najpierw jednak trzeba uruchomić pojazd. Oto instrukcja bezpiecznego uruchamiania pojazdów za pomocą przewodów rozruchowych.

 

Aby uruchomić pojazd z rozładowanym akumulatorem – BIORCĘ prądu, przy pomocy drugiego pojazdu – DAWCY należy po kolei:

1. WYŁĄCZYĆ silnik dawcy.

2. Połączyć najpierw czerwonym przewodem (+) biegun dodatni (+) akumulatora dawcy z biegunem dodatnim (+) biorcy.

3. Połączyć następnie czarnym przewodem (-) biegun ujemny (-) akumulatora dawcy z metalowym elementem silnika biorcy.

Uwaga ! Unikać należy podłączania przewodu pod biegun ujemny (-) akumulatora biorcy, ponieważ dojść może do wybuchu akumulatora (wodór)

4. Uruchomić silnik dawcy

5. Odczekać kilka minut

6. Dokonać próby uruchomienia silnika biorcy.

7. Przy nieudanej próbie cierpliwue odczekać kolejnych kilka minut i dokonać próby uruchomienia.

8. Po uruchomieniu silnika odłączyć najpierw czarny przewód (-) od elementu metalowego silnika (“masy”) biorcy, a następnie od bieguna ujemnego (-) dawcy.

9. Odłączyć czerwony przewód od bieguna dodatniego akumulatora biorcy, od bieguna dodatniego dawcy prądu.

Uwaga ! W przypadku samochodów wyposażonych w dużą ilość elektroniki nie zaleca się tej metody uruchomiania. Powstające podczas takiej próby skoki napięcia mogą doprowadzić do awarii systemów elektronicznych.

W takim przypadku należy naładować rozładowany akumulator zgodnie z fabryczną instrukcją ładowania i uruchomić pojazd.